• Nederlands
 • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Remigratiewet gegevens 2010

Remigratiewet

De huidige Remigratiewet is sinds 1 april 2000 van kracht en biedt degenen die tot de doelgroep van deze wet behoren en naar het land van herkomst willen remigreren, financiële ondersteuning. Het land van herkomst is het land waar de remigrant of een van zijn ouders is geboren of het land waarvan de remigrant of een van zijn ouders de nationaliteit bezit of bezat.

Tot de doelgroepen van de Remigratiewet behoren:
 • Personen die zelf (of waarvan hun ouders) afkomstig zijn uit: Turkije, Marokko, Suriname, Tunesië, Kaapverdië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Macedonië (FYROM), Slovenië, Kosovo, China (incl. Hong Kong en Macau), de Molukken, Griekenland, Italië, Portugal of Spanje, en die willen terugkeren naar hun land van herkomst.
 • Erkende vluchtelingen en asielgerechtigden (en hun kinderen) die willen vertrekken naar hun land van herkomst of een ander land naar keuze dat bereid is hen toe te laten.
 De Remigratiewet kent een Basisvoorziening en een Remigratie-uitkering. De bedragen die hieraan zijn gekoppeld vindt u in de bijlage.

Basisvoorziening
De Basisvoorziening is een eenmalige uitkering als tegemoetkoming voor kosten rond de verhuizing. Van de persoonlijke situatie hangt af voor welke tegemoetkomingen men in aanmelding komt. Elke tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag.

Er is een tegemoetkoming voor:
 • De reis van Nederland naar de plaats waar men gaat wonen
 • Het vervoer van bagage
 • Het levensonderhoud tijdens de eerste twee maanden (de hervestigingskosten)
 • De opslag van spullen in het land waar men gaat wonen
 • Vervoer van hulpmiddelen voor een gehandicapte
 • Vervoer van de inboedel van een bedrijf.
 
Voorwaarden Basisvoorziening
Om in aanmerking te komen voor de Basisvoorziening moet de aanvrager:
 1. Behoren tot de doelgroep
 2. Op het moment van de aanvraag tenminste 1 jaar ononderbroken het hoofdverblijf in Nederland hebben gehad anders dan voor een tijdelijk doel
 3. Niet eerder gebruik gemaakt hebben van een voorziening in het kader van de Remigratiewet of de Remigratieregeling 1985
 4. Geen schulden aan het Rijk hebben of hiervoor een afbetalingsregeling hebben getroffen
 5. Geen vermogensbelasting verschuldigd zijn
 6. Een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten. Indien de aanvrager in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit én de nationaliteit van het bestemmingsland, dan moet hij/zij vóór de remigratie afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. Indien men alleen in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, moet hij/zij zo spoedig mogelijk ná remigratie de nationaliteit van het bestemmingsland aannemen of deze aanvragen
 7. In geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap moet ook de partner, als deze eveneens in Nederland verblijft, remigreren.
 Remigratie-uitkering
De Remigratie-uitkering is een maandelijkse tegemoetkoming voor kosten van levensonderhoud. Van de persoonlijke situatie en het levenspeil in het bestemmingsland hangt af hoe hoog de remigratie-uitkering is. Als men in het land van vestiging vanuit Nederland niet meer verzekerd is voor ziektekosten, krijgt men ook een tegemoetkoming voor een zelf af te sluiten ziektekostenverzekering. Als men een Remigratie-uitkering krijgt, komt men ook in aanmerking voor een Basisvoorziening, met uitzondering van de hervestigingskosten.

Voorwaarden Remigratie-uitkering

Om in aanmerking te komen voor de Remigratie-uitkering moet de aanvrager:

 1. Behoren tot de doelgroep
 2. Minimaal 45 jaar oud zijn op de dag van aanvraag
 3. Gedurende minimaal 6 maanden (onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag) een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering of AOW-pensioen hebben ontvangen
 4. Op het moment van de aanvraag tenminste 3 jaar ononderbroken het hoofdverblijf in Nederland hebben gehad, anders dan voor een tijdelijk doel
 5. Geen schulden aan het Rijk hebben of hiervoor een afbetalingsregeling hebben getroffen
 6. Geen vermogensbelasting verschuldigd zijn
 7. Een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten. Indien de aanvrager in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit én de nationaliteit van het bestemmingsland, dan moet hij/zij vóór de remigratie afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. Indien men alleen in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, moet hij/zij zo spoedig mogelijk ná remigratie de nationaliteit van het bestemmingsland aannemen of deze aanvragen
 8. Niet eerder gebruik gemaakt hebben van een voorziening in het kader van de Remigratiewet of de Remigratieregeling 1985
 9. In geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap moet ook de partner, als deze eveneens in Nederland verblijft, remigreren.

  Extra faciliteiten Remigratie-uitkering

 • De mogelijkheid om binnen 1 jaar naar Nederland terug te keren
 • Jaarlijkse indexering van de uitkering
 • Een meerjarenvisum voor bezoek aan Nederland
 • Na verbreking van de relatie een individuele uitkering voor beide partners
 • Voor wezen een financiële voorziening tot aan hun meerderjarigheid
 • De partner kan bij het bezit van de Nederlandse nationaliteit deze behouden
 • De mogelijkheid voor afgeschatte WAO'ers die vóór 1 april 2000 zijn geremigreerd, alsnog de remigratie-uitkering aan te vragen, indien zij op het moment van remigratie aan de voorwaarden voldeden.  
 Bron:Nederlands Migratie Instituutwww.nmigratie.nl