• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Achtergrond van de Chinezen in Nederland

In Nederland wonen er anno 2010 naar schatting 100.000 personen van Chinese afkomst. Kenmerkend voor de Chinese bevolkingsgroep in Nederland is de verscheidenheid in herkomst. Een groot deel van deze populatie is afkomstig van het Chinese vasteland. Vanwege de uitgestrektheid van dit land kunnen daarbinnen weer uit verschillende provincies of regio’s afkomstige subgroeperingen worden onderscheiden, die zich kenmerken door verschillen in taal, gewoonten en tradities.

Daarnaast leeft er in Nederland een grote groep Chinezen die afkomstig zijn uit Hong Kong. Tot de personen van Chinese afkomst die niet uit China of Hong Kong afkomstig zijn, behoren de zogenaamde Peranakan Chinezen uit Indonesië. In de negentiende eeuw kwam men in Nederland al uit Indië afkomstige zeelui van Chinese afkomst tegen. In de eerste helft van de twintigste eeuw was het gebruikelijk dat Chinezen uit Indië in Nederland kwamen studeren. Een betrekkelijk grote stroom van ongeveer 5000 Peranakan Chinezen naar Nederland kwam op gang na de onafhankelijkheid van Indonesië. In de jaren ’60 en ’70 zouden zij worden gevolgd door nog enkele duizenden personen.

Een aparte categorie in Nederland woonachtige Chinezen wordt gevormd door de Chinezen afkomstig uit Suriname. Gedeeltelijk betreft het Chinezen die in de loop van de negentiende eeuw als plantagearbeider naar Suriname zijn getrokken en zich daar in de loop der tijd hebben ontwikkeld tot een middenklasse-groepering. Daarnaast treft men binnen deze subgroepering Chinezen aan die eerst na de Tweede Wereldoorlog naar Suriname zijn gemigreerd en daar in de handel zijn terechtgekomen.

Een relatief kleine groepering personen van Chinese origine is afkomstig van landen als Vietnam, Maleisië, Taiwan en Singapore. De meerderheid van de Chinezen komt echter uit Hong Kong en het Chinese vasteland. De eerste groep personen van het Chinese vasteland werd gevormd door uit de provincie Guangdong afkomstige zeelieden; vanaf 1900 kwam men in Rotterdam en Amsterdam concentraties van deze zeelieden tegen. Het was een mannengemeenschap die zich in de daaropvolgende jaren uitbreidde doordat kleine handelaren zich bij hen aansloten. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog zouden deze Chinezen vooral actief worden binnen de horecasector. De omvang van deze groepering Chinezen nam toe doordat streekgenoten vanuit China naar Nederland kwamen om in hun restaurants te gaan werken. Belangrijk daarbij was dat ook Chinese vrouwen zich vanaf die tijd in Nederland gingen vestigen. De Chinezen uit Hong Kong kwamen gedeeltelijk Nederland binnen via Groot Brittannië. Degenen die rechtstreeks naar Nederland kwamen, hadden in de regel al banden met de Chinezen die zich in het verleden in Rotterdam en Amsterdam hadden gevestigd.

De omvang van de populatie Chinezen in Nederland anno 2010 wordt geschat op 100.000 personen:

  • 50.000 personen uit China
  • 20.000 personen uit Hong Kong
  • 16.000 personen uit Indonesië
  • 7000 personen uit Suriname
  • 4000 personen uit Vietnam
  • 3000 personen uit Maleisië, Taiwan en Singapore