• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Beheersing van de Nederlandse taal

Kennis van het Nederlands is een belangrijke voorwaarde voor de aansluiting met en deelname aan de samenleving. Met die kennis is het bij de eerste generatie Chinezen niet zo goed gesteld. De tweede generatie beheerst het Nederlands beter. Een deel van de Chinese migranten is oorspronkelijk naar Nederland gekomen met het idee hier een tijdelijk bestaan op te bouwen. Inmiddels is dat veranderd en verwachten de meesten hun oude dag hier door te brengen. De kinderen en kleinkinderen zijn hier en in het land van herkomst zijn geen oudedagsvoorzieningen zoals hier. Echter, door de jarenlange gerichtheid op de eigen etnische groep en het herkomstland waren velen van de eerste generatie niet geïnteresseerd in integratie en hebben niet de moeite genomen om de taal van het gastland (goed) te leren. Overigens heeft het ook lange tijd aan aanbod van taalcursussen ontbroken. Het werken in een (geheel) Chinese omgeving en de werktijden in de Chinese horeca vormden evenmin een stimulans om de taal te leren. Daarbij komt nu de moeilijkheid van het op latere leeftijd onder de knie moeten krijgen van de Nederlandse klanken, woorden en zinsopbouw, wat nog extra wordt bemoeilijkt omdat het Chinees een toontaal is en het Nederlands niet. De gebrekkige beheersing van het Nederlands door de ouders en de gebrekkige beheersing van het Chinees door de kinderen leveren communicatiestoornissen in het gezin op: ouders en kinderen kunnen niet goed met elkaar praten. Onderwerpen bijvoorbeeld met betrekking tot school en wat de kinderen meemaken in de Nederlandse samenleving kunnen zij niet aan elkaar duidelijk maken. Chinese ouders kunnen bovendien moeilijk de Chinese waarden en normen die zij hun kinderen mee willen geven, overbrengen, omdat de kinderen slechts een beperkte kennis van de Chinese taal hebben. Die communicatieproblemen in het gezin zijn een belangrijke reden waarom de Chinezen grote waarde hechten aan het onderwijzen van de Chinese taal en cultuur aan hun kinderen. Ze hebben daartoe over het gehele land verspreid en vrijwel geheel uit eigen middelen Chinese scholen opgericht.