• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
De sociaal-economische positie

Wat de sociaal-economische positie betreft, neemt de Chinese bevolkingsgroep een tussenpositie in. Over het geheel bezien, staan zij er gunstiger voor dan de Turken en de Marokkanen en ongunstiger dan de Surinamers en Antillianen. Op het terrein van onderwijsparticipatie wijken de resultaten van de vergelijking af van dit algemene beeld. Chinese jongeren blijken meer en langer in het onderwijs deel te nemen dan de al relatief hoge en lange participatie van autochtonen en Antillianen. Ook bevindt een groot aandeel zich in de hogere vormen van het onderwijs. Wat het gerealiseerde opleidingsniveau (hoogst behaalde diploma als opleiding is afgerond) betreft, bevinden de Chinezen zich echter op een behoorlijke achterstand ten opzichte van autochtonen, en nemen ze een tussenpositie in ten opzichte van de etnische minderheden (veel hoger opgeleid dan Marokkanen en Turken, maar minder hoog dan Surinamers en Antillianen). Deze tussenpositie wordt verklaard door het hoge aandeel eerste generatie Chinezen dat met een bijzonder laag opleidingsniveau naar Nederland is gekomen en het in verhouding tot Marokkanen en Turken veel hogere opleidingsniveau dat de tweede generatie heeft gerealiseerd. De opmerkelijk hoge participatie qua niveau en aandeel in het volledige dagonderwijs toont aan dat de Chinezen beter dan andere bevolkingsgroepen de onderwijsachterstand inlopen.