• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Participatie in de Nederlandse Samenleving

De Chinezen nemen op dit punt een tussenpositie in. Voor de participatie in de Nederlandse samenleving is beheersing van het Nederlands een belangrijke voorwaarde. Hier moeten we constateren dat de Chinezen in vergelijking met de doelgroepen van het integratiebeleid minderheden het slechts doen. De helft van de Chinese hoofden van huishoudens (meest eerste generatie) heeft vaak of altijd moeite met het Nederlands, terwijl dit opgaat voor ruim eenderde van de Turken en ruim een kwart van de Marokkanen. Bij Surinamers en Antillianen is de taalbeheersing nauwelijks een probleem.

 

Wat de omgang met autochtonen en de keuze voor een autochtone huwelijkspartner betreft, staan de Mediterrane groeperingen en de Chinezen toleranter tegenover de keuze van autochtone vrienden dan van een autochtone huwelijkspartner voor hun kinderen. Alleen bij Surinamers en Antillianen maakt het veel minder tot geen verschil als het om vrienden of huwelijkspartners gaat. Chinezen zijn wel toleranter dan Turken en Marokkanen als het gaat om een autochtone huwelijkspartner, maar zijn veel minder tolerant dan Surinamers en Antillianen. Ze hebben ook een min of meer met Turken en Marokkanen vergelijkbaar omgangspatroon met autochtonen. Surinamers en Antillianen trekken veel vaker met autochtonen op dan de andere drie bevolkingsgroepen. Chinezen ontvangen even vaak autochtonen in huis als Turken en Marokkanen, maar beduidend minder vaak dan Surinamers en Antillianen. Tenslotte zien we dat Chinezen, wat participatie in verenigingen en organisaties betreft, weer goed overeenkomen met de Surinamers en Antillianen en vaker lid of bezoeker zijn dan Turken en Marokkanen, maar nog wel minder dan autochtonen daarin participeren.