• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
De onderwijspositie

Er zijn grote verschillen in opleidingsniveau tussen de eerste en tweede generatie Chinezen in Nederland. Het oudere deel van de eerste generatie (55 jaar en ouder) is bijzonder laag opgeleid (75% heeft geen of alleen basisonderwijs gevolgd). Zij hebben vrijwel zonder uitzondering hun loopbaan in dit land in de Chinese horeca doorgebracht. Bij het jongere deel van de eerste generatie (40-45 jaar) zien we vergelijkbare omstandigheden. Ook zij zijn laag opgeleid en we treffen ook hen in meerderheid aan in de Chinese horeca. De kans op een baan buiten de horeca is uitermate klein vanwege hun arbeidsverleden, maar ook omdat zij, evenals de oudere eerste generatie, gebrekkig Nederlands spreken. Een verschil met de ouderen is wel dat de jongere eerste generatie migranten nog volop participeren op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot bij de oudere eerste generatie kunnen ontwikkelingen in de Chinese horeca en mogelijkheden tot scholing de positie van het jongere deel van deze generatie migranten nog beïnvloeden. De tweede generatie die haar opleiding heeft afgerond en zich inmiddels op de arbeidsmarkt bevindt, is veel beter opgeleid dan de eerste generatie.

Vanuit het oogpunt van de familie is scholing een rationele investering in de toekomst, die economische en sociale vooruitgang kan opleveren. Chinese ouders vinden scholing voor hun kinderen, jongens en meisjes, daarom heel belangrijk. Zij volgen de verrichtingen van hun kinderen nauwgezet, maar bemoeien zich weinig met de inhoud van de opleiding en hebben daarnaast weinig oog voor inhoudelijke problemen van de kinderen op school. Een gebrekkige kennis over het Nederlandse onderwijssysteem, plus communicatieproblemen die als gevolg daarvan en als gevolg van gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal voorkomen, bieden een verklaring voor de wat eenzijdige op prestaties gerichte aandacht van de ouders voor hun schoolgaande kinderen: als je maar hard genoeg werkt, kan je alles wat je wilt, behalen. Ondanks het feit dat Chinese jongeren het relatief (vergeleken met andere allochtonen en autochtonen) en absoluut (het aandeel Chinese jongeren in de hogere opleidingsniveaus) goed doen in het onderwijs, is er een deel dat problemen ondervindt. Vooral aan taalvaardigheden gerelateerde problemen blijken van invloed te zijn op de schoolprestaties.