• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Kadervorming

Het project ‘Kadervorming van Chinese Vrouwen in Nederland’ is een project dat werd uitgevoerd tussen 2005-2007. Het project richt zich op de emancipatie en integratie van Chinese vrouwen in Nederland. Het project is enerzijds gericht op de jonge generatie Chinese vrouwen en anderzijds op de oudere generatie Chinese vrouwen. De bedoeling was uiteindelijk dat de verschillende generaties vrouwen elkaar begeleiden en steunen in hun bestuurlijke loopbaan binnen vrouwenverenigingen. Het IOC werkte hierbij nauw samen met de Landelijke Federatie Chinese Vrouwen Verenigingen (LFCV).

Het project kende de volgende activiteiten:

  • Activiteiten tijdens het voortraject
  • Trainingen t.b.v. de jonge Chinese vrouwen (voor 35-)
  • Praktische taal- en bestuurlijke vaardighedentraining t.b.v. de eerste generatie Chinese vrouwen ( voor 35+)
  • Voorlichtingsbijeenkomsten
  • Ondersteuningsactiviteiten
  • Promotieactiviteiten
  • Politieke participatie (voor 35-)
 

IOC heeft in samenwerking met trainingsinstituut Odysse en ROC een trainingstraject en een taaltraining programma voor Chinese vrouwen ontwikkeld. Het trainingstraject is erop gericht Chinese vrouwen op te leiden tot aankomend actief kader van de Chinese bevolkingsgroep in Nederland. Het taaltraining programma is erop gericht de eerste generatie Chinese vrouwen (35+) Nederlandse taal gelijk of hoger dan het NT2-I nivo te stimuleren.