• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Meldpunt

Op 22 september 2008 vond in Den Haag de slotbijeenkomst plaats van het Meldpunt, een project georganiseerd in samenwerking door het ministerie van OCW, IOC en de LFCV. De doelstellingen van het Meldpunt waren onder anderen om vrouwen uit hun noodsituatie te helpen, om te werken aan de bewustwording, verandering van opvattingen over geweld in de huiselijke kring en om deze kennis te overdragen aan hulpverleningsinstellingen.

In deze drie jaren zijn in totaal zeker 307 cliënten geholpen. Het IOC heeft te maken gehad met onderwerpen zoals huiselijk geweld, sociale verzekeringen en verblijfsvergunningen. In totaal zijn er 26 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Het IOC en andere partners hopen dat met behulp van de voorlichtingsbijeenkomsten iedereen een goede voorlichting te hebben gegeven over de verschillende aspecten van Meldpunt.