• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
1001 Kracht

In drie jaar tijd 50.000 allochtone vrouwen maatschappelijk actief om volop mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Dat is de inzet van Duizend en één Kracht. Een ambitieus doel en een grote uitdaging voor alle betrokken partijen. Gemeenten, vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales, vrouwenorganisaties en migrantenorganisaties werken intensief samen om dit plan te laten slagen. Het IOC was een van de deelnemende partijen.

In Duizend en één Kracht stellen de samenwerkende partners een gezamenlijk activiteitenaanbod op, waarmee vrouwen zelf kunnen kiezen uit en inzicht krijgen in mogelijke vervolgstappen. Zo kunnen in een gemeente empowermenttrainers, buurthuizen, organisaties die taalles aan huis geven en welzijnsinstellingen samenwerken. Maar ook vrouwenorganisaties, vrijwilligerscentrales, re-integratiebureaus en CWI’s kunnen door een gezamenlijk aanbod de activeringsketen voor deze vrouwen sluiten.

Door meer aandacht voor de onderlinge samenhang in het activiteitenaanbod, ontstaat een keten waarin vrouwen via scholing, begeleiding en bemiddeling gaandeweg hun eigen krachten ontdekken en versterken. De vrouwen worden uitgedaagd om nieuwe stappen te zetten en mogelijk zelfs door te stromen naar betaald werk. Vrouwen kunnen, eventueel samen met een vrijwillige coach of maatje, kiezen met welke stap ze willen beginnen en wat eventuele vervolgstappen zijn. De vrouwen bepalen op basis van hun niveau zelf wat ze willen bereiken. Zo staat Duizend en één Kracht voor duizend en één nieuwe kansen. Voor de allochtone vrouwen en voor de lokale samenleving.

Duizend en één Kracht komt voort uit afspraken die de voormalige Commissie PaVEM met een aantal grote landelijke vrijwilligersorganisaties maakte over het bevorderen van de participatie van allochtone vrouwen en het verkleuren van de vrijwilligersorganisaties. Het ministerie van OCW heeft de uitwerking van die afspraken op zich genomen en werkt daarin samen met de ministeries van VROM, VWS en SZW.