• Nederlands
  • Simplified Chinese

Welkom op de website van het Inspraakorgaan Chinezen

 

Email:

Tel: 030-2232950
fax: 030-2382166

 

 
Missies

Integratie als aandachtspunt voor ondersteuning

Ondersteuning verlenen aan activiteiten om de maatschappelijke binding van de doelgroepen te versterken. Meer aandacht zal worden geschonken aan de interacties tussen de Chinese en de Nederlandse samenleving. Een ander belangrijk aandachtspunt is het inhalen van de taalachterstand van de eerste generatie. Activiteiten die aan deze twee criteria voldoen zullen prioriteit genieten van de ondersteuning van het IOC.

 

Werken aan de bestuurlijke vernieuwingen

Hierbij wordt gedacht aan de verjonging en het vergroten van het draagvlak van het bestuur. Mede hierdoor wilt het IOC de banden met haar achterban verder versterken met als een van de gevolgen dat de representativiteit van het IOC eveneens kan worden versterkt. Met de subsidie t.b.v. de takenuitbreiding wilt het IOC investeren in het bieden van ondersteuning aan de achterban. Daarbij wordt gedacht aan het bieden van ondersteuning door professionele krachten en financiële ondersteuning voor activiteiten die aan de gestelde criteria c.q. prioriteiten voldoen.

 

 

De rol op een effectieve manier blijven vervullen

Het IOC wilt haar kerntaken als samenwerkingsverband goed blijven uitvoeren. Zoals het geven van advies aan en overleg plegen met zowel de Nederlandse overheid en de Chinese samenleving; werken als een brug tussen de overheden en de doelgroepen; het geven van voorlichting aan het Nederlandse publiek over het reilen en zeilen van de Chinese gemeenschappen in Nederland; de achterban voorlichten over de belangrijke beleidsvoornemens van de overheid en de belangrijke thema’s voor de gemeenschappen; het behartiging van algemene belangen voor de Chinezen in Nederland en tot slot, werken aan het versterken van de representativiteit van de organisatie.